Regulamin

1. INTERPRETACJA

1.1 W niniejszych warunkach, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy mają następujące znaczenie:

1.1.1 Produkty oznaczają palacze i akcesoria dostarczane przez nas do sprzedaży;

1.1.2 Nas Lub My oznacza Grakka Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 04073896 z siedzibą pod adresem Plym House 3 Longbridge Road, Marsh Mills, Plymouth, Devon, PL6 8LT.;

1.1.3 Strona internetowa oznacza stronę internetową, za pośrednictwem której sprzedajemy Produkty lub Usługi: bradleysmoker.co.uk i inne domeny na poziomie krajowym;

1.1.4 Ty oznacza klienta dokonującego zakupu Produktów lub Usług, a słowo „Twój” należy rozumieć odpowiednio.

2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

2.1 Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do sprzedaży przez nas Produktów i (jeśli są dostępne) Usług, czy to za pośrednictwem naszych Stron Internetowych, czy w inny sposób.

2.2 Niniejsze Warunki wraz z zamówieniem lub potwierdzeniem zamówienia zaakceptowanym zgodnie z klauzulą 3 poniżej („Umowa”) stanowią całość umowy pomiędzy stronami dotyczącej zakupu Produktów i/lub Usług. Użytkownik potwierdza, że nie polegał na żadnym oświadczeniu, obietnicy, oświadczeniu, zapewnieniu lub gwarancji złożonej lub udzielonej przez lub w naszym imieniu, która nie jest określona w Umowie.

2.3 Twoja prywatność jest dla nas również bardzo ważna i niniejsze Warunki należy czytać w połączeniu z naszą Polityką prywatności, którą można znaleźć Tutaj.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1 Dostarczamy Produkty wyłącznie do nabycia przez osoby dorosłe i nie sprzedajemy dzieciom. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać z naszego Serwisu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

3.2 W przypadku Produktów zakupionych na naszych stronach internetowych obowiązują następujące postanowienia:

3.2.1 Miejsca, do których dostarczamy, różnią się w zależności od Produktu i zostaną wyświetlone na odpowiedniej stronie internetowej.

3.2.2 Produkty i ceny na Stronach internetowych stanowią jedynie zaproszenie do złożenia Zamówienia i nie stanowią naszej oferty zakupu Produktów.

3.2.3 Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” na jednej z naszych Stron internetowych złożenie takiego zamówienia będzie stanowić ofertę zakupu Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przed naciśnięciem przycisku „Potwierdź zamówienie” należy sprawdzić zamówienie i poprawić wszelkie nieprawidłowe dane.

3.2.4 Możemy odrzucić Twoje zamówienie z dowolnego uzasadnionego powodu, na przykład między innymi z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, odrzucenia karty kredytowej lub debetowej lub braku dostępności. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

3.2.5 Zamówienie online zostanie przez nas przyjęte dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która, z zastrzeżeniem postanowień Warunku 3.2.6, spowoduje zawarcie Umowy. Za datę zawarcia Umowy uważa się datę wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

3.2.6 Przyjęcie Twojego zamówienia nie stanowi przez nas gwarancji dostępności Produktów, a wszelkie przyjęcia są uzależnione od dostępności Produktów. Jeżeli zamówione przez Ciebie Produkty nie będą dostępne, poinformujemy Cię o tym możliwie najszybciej.

3.2.7 Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, którego nie złożyłeś lub jeśli dane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem nie odpowiadają zamówieniu, które złożyłeś lub zamierzałeś złożyć, musisz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail helpdesk@bradleysmoker.co.uk lub dzwoniąc do nas +44 1803 712712 anulować zamówienie lub poprawić dane.

3.3 W przypadku składania zamówienia osobiście, telefonicznie, e-mailem, faksem lub pocztą, obowiązują następujące Warunki:

3.3.1 O ile nie poprosiłeś o wycenę, Twoje zamówienie stanowi ofertę zakupu Produktów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że warunki zamówienia i wszelkie przedłożone przez Ciebie obowiązujące specyfikacje są kompletne i dokładne. Twoje zamówienie zostanie uznane za przyjęte dopiero wtedy, gdy wystawimy pisemną akceptację zamówienia, w którym to momencie Umowa wejdzie w życie.

3.3.2 Jeśli poprosiłeś o wycenę swojego zamówienia, Umowa zostanie zawarta w momencie zaakceptowania naszej oferty. Oferty są uzależnione od dostępności w momencie akceptacji oferty, a oferty są ważne tylko przez 1 miesiąc od daty wystawienia.

4. WYGLĄD PRODUKTÓW

4.1 Zdjęcia Produktów na stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory były dokładnie wyświetlane, nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na komputerze będą dokładnie odzwierciedlać kolory Produktów. Twoje Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach.

4.2 Wszelkie próbki, rysunki, materiały opisowe lub reklamy wyprodukowane przez nas, a także wszelkie opisy lub ilustracje zawarte w naszych katalogach lub broszurach są tworzone wyłącznie w celu przedstawienia przybliżonego wyobrażenia o Produktach w nich opisanych. Nie stanowią one części Umowy ani nie mają mocy umownej.

5. CENA I PŁATNOŚĆ

5.1 Poniższe warunki mają zastosowanie do zakupów Produktów na naszej Stronie internetowej oraz wszelkiej sprzedaży konsumentom: 5.1.1 O ile nie zaznaczono inaczej, ceny zawierają podatek VAT, ale nie obejmują kosztów dostawy, które zostaną dodane do całkowitej kwoty w momencie realizacja zamówienia.

5.1.2 Jeśli znajdujesz się poza Wielką Brytanią lub UE, ceny nie zawierają wszelkich obowiązujących podatków od sprzedaży i ceł importowych obowiązujących w Twoim kraju, a także opłat za dostawę, które zostaną dodane do ceny.

5.1.3 Będziemy wymagać płatności w momencie składania zamówienia.

5.2 Do sprzedaży klientom korporacyjnym i biznesowym (z wyłączeniem sprzedaży w Serwisie) mają zastosowanie następujące warunki:

5.2.2 Jeżeli przedstawiamy Państwu ofertę cenową lub cennik handlowy, ceny, o ile nie zaznaczono inaczej, nie zawierają podatku VAT ani innych podatków lub ceł od sprzedaży i nie obejmują kosztów opakowania, dostawy ani kosztów instalacji.

5.2.2.1 Faktury są płatne: w ciągu 7 dni od daty wystawienia jakiejkolwiek faktury dotyczącej Produktów; I

5.2.2.2 w terminie 14 dni od zakończenia prac w zakresie jakichkolwiek Usług.

5.3 Poniższe warunki mają zastosowanie do całej sprzedaży.

5.3.1 Jeżeli nie dokonają Państwo jakiejkolwiek płatności należnej nam na mocy Umowy w wymaganym terminie płatności, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek od zaległej kwoty w wysokości 4% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej HSBC UK Plc z dnia od czasu do czasu. Odsetki te będą naliczane codziennie od terminu wymagalności do faktycznej zapłaty zaległej kwoty, zarówno przed wydaniem wyroku, jak i po nim.

5.3.2 Użytkownik zapłaci wszystkie kwoty należne na mocy Umowy w całości, bez jakichkolwiek potrąceń, roszczeń wzajemnych, potrąceń lub potrąceń (z wyjątkiem potrąceń lub potrąceń wymaganych przez prawo). Możemy w dowolnym momencie, bez ograniczania innych przysługujących nam praw lub środków zaradczych, potrącić dowolną kwotę należną nam od Ciebie z jakąkolwiek kwotą płatną przez nas Tobie.

5.3.3 Jeżeli pomiędzy datą zamówienia a datą dostawy zmieni się stawka podatku VAT, dostosujemy stawkę podatku VAT, którą płacisz, chyba że zapłaciłeś już w całości za Produkty przed zmianą stawki podatku VAT Staje się skuteczna.

5.3.4 Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby ceny i informacje dostępne za pośrednictwem Stron internetowych oraz aby broszury i cenniki były dokładne, kompletne i aktualne, nie możemy tego zagwarantować. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. Jeśli w Umowie wystąpił błąd, wyślemy Ci wiadomość e-mail i będziesz mieć prawo do odstąpienia od Umowy. Jeśli anulujesz rezerwację, otrzymasz pełny zwrot zapłaconej przez Ciebie ceny.

5.4 Klarna: We współpracy z KlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność należy uiścić na rzecz firmy Klarna:

5.4.1 Zapłać później w ciągu 30 dni i zapłać w 3 ratach

5.4.2 Finansowanie

5.4.3 Dalsze informacje i warunki użytkowania Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarnie znajdziesz tutaj. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z informacjami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności Klarna. To jest dostępne tylko w Wielkiej Brytanii.

6. RYZYKO I WŁASNOŚĆ

6.1 Własność Produktów przechodzi na Ciebie w dniu zapłaty za Produkty.

6.2 Ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Ciebie w następujących momentach:

6.2.1 Jeśli kupisz Produkty na naszej Stronie internetowej, ryzyko przejdzie na Twój adres z chwilą dostawy.

6.2.2 Jeśli jesteś klientem komercyjnym i uzgodniliśmy z nami Incoterms dotyczące dostawy zgodnie z Incoterms 2010, wówczas, o ile nie uzgodniono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, ryzyko przejdzie w momencie określonym w uzgodnionych Incoterms.

6.2.3 We wszystkich innych przypadkach ryzyko przechodzi, gdy Produkty opuszczą nasz magazyn.

7. ANULOWANIE I ZWROTY

7.1 Jeśli kupujesz od nas jako konsument w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej i kupujesz nasze Produkty poza naszą lokalizacją (np. za pośrednictwem naszych stron internetowych), masz prawo do ustawowego „okresu odstąpienia od umowy”, umożliwiającego anulowanie umowy z jakiegokolwiek powodu, jeśli zmienisz zdanie:

7.1.1 w odniesieniu do Produktów, które nie ulegają psuciu się lub są dostosowane do Twoich potrzeb, w dowolnym momencie w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania Produktów.

7.1.2 W odniesieniu do Usług, w dowolnym momencie w ciągu czternastu (14) dni od daty zawarcia Umowy.

7.2 Możesz odstąpić od umowy zgodnie z Warunkiem 7.1, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego do niniejszych warunków (ale nie jesteś do tego zobowiązany) lub za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres helpdesk@bradleysmoker.co.uk lub telefonicznie pod numerem +44 1803 712712
7.3 Jesteśmy w stanie przyjąć zwroty wyłącznie zakupione bezpośrednio od Bradley Smoker za pośrednictwem telefonu, strony internetowej lub za pośrednictwem naszych sprzedawców detalicznych. Wymagany będzie dowód zakupu od Sprzedawcy, a zwrot środków należy uzyskać bezpośrednio od Sprzedawcy.

7.4 Zgodnie z naszą polityką zwrotów gwarantującą dobrą firmę dla konsumentów w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, przedłużymy okres zwrotu Produktów do 30 dni od daty otrzymania Produktów, pod warunkiem, że Produkty są w oryginalnym, nieużywanym stanie i zwrócone w oryginalnym oryginalne opakowanie z kopią oryginalnego dowodu dostawy.

7.5 Jeżeli odstąpisz od Umowy w okresie do odstąpienia od umowy, niezwłocznie zwrócimy Ci wszelkie dokonane przez Ciebie płatności, a w każdym razie w ciągu 30 dni od odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że Produkty zostaną zwrócone w stanie nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu oraz że Produkty nie zostały specjalnie dostosowane do Twoich specyfikacji lub spersonalizowane, lub Produkty ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub mogą ulec zniszczeniu.
7.6 Zwrócimy Ci również koszty zwrotu Produktów do nas, pod warunkiem:

7.6.1 adres, z którego zwracane są Produkty znajduje się w Wielkiej Brytanii; i zwrócisz Produkty w terminie czternastu dni, o którym mowa w punkcie 7.1.1. We wszystkich pozostałych przypadkach ponosisz koszt zwrotu rzeczy do nas.


8. DOSTAWA

8.1.1 Zmiany adresu wysyłki muszą nastąpić w ciągu 24 godzin, abyśmy mogli mieć pewność, że nasze magazyny zewnętrzne mają czas na wprowadzenie zmiany, w przeciwnym razie zmiana ta może wiązać się z dodatkową opłatą. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić prośbę o zmianę adresu, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie dokonać tej zmiany przed wysyłką Produktu(ów). W rezultacie mogą obowiązywać opłaty za zmianę adresu.

8.2 W przypadku dostaw międzynarodowych możemy uzgodnić z Tobą termin wysyłki w potwierdzeniu zamówienia, który będzie interpretowany zgodnie z Incoterms, 2010.

8.3 Jeśli nie odbierzesz dostawy Produktów:
8.3.1 dostawę uważa się za dokonaną w dniu dostawy;
8.3.2 ryzyko związane z Produktami przechodzi na Ciebie; Lub
8.3.4 możemy (bez uszczerbku dla innych naszych praw) zbyć Produkty.
8.4 Odbiorca ma obowiązek stawić się pod wskazanym adresem w celu podpisania i potwierdzenia odbioru towaru w zadowalającym stanie.
8,5. Niepodanie prawidłowego adresu dostawy może skutkować naliczeniem pełnej ceny za przekierowanie.
8.6 Czas potrzebny na wysyłkę Produktów zależy od poziomu zapasów i zostanie podany Państwu w momencie składania zamówienia lub, w przypadku jego braku, e-mailem po otrzymaniu zamówienia.
8.7 Czas potrzebny na dostarczenie Produktów po ich wysłaniu zależy od usługi dostawy, z której korzystamy, która zależy od rodzaju Produktu i Twojej lokalizacji. Terminy dostaw zostaną podane na stronie produktu w momencie zakupu.
Należy pamiętać, że może się to różnić ze względu na duże zapotrzebowanie – najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie produktu. Należy pamiętać, że w przypadku wysp w Wielkiej Brytanii i regionie Highlands dostawa może potrwać nieco dłużej niż jest to reklamowane na stronie produktu.
8.8 Ponieważ korzystamy z usług dostawczych stron trzecich, opóźniona dostawa Produktów jest poza naszą kontrolą i nie będzie uprawniać do zwrotu pieniędzy z powodu opóźnionej dostawy po opuszczeniu naszego magazynu.

10. GWARANCJA NA USZKODZENIA W TRANSPORCIE

10.1 Po przybyciu, jeśli występują jakiekolwiek obecne lub widoczne uszkodzenia Produktów, należy odmówić odbioru poprzez odmowę podpisu i zwrócić wraz z kierowcą z podaniem przyczyny odmowy wraz z podpisem kierowcy dostawy. NIE podpisuj, jeśli są uszkodzone i NIE przyjmuj towaru jako „uszkodzonego w transporcie”. Skontaktuj się z nami pod numerem +44 1803712712 w ciągu tego samego dnia, aby zgłosić uszkodzenia i zapewnić szybką wymianę Produktów. Alternatywnie możesz podpisać „NIESPRAWDZONY”, jeśli nie możesz sprawdzić towaru w momencie dostawy. Gwarancja na mocy niniejszego Warunku 9 będzie nieważna, jeżeli:

10.2.1 Nie zgłosisz nam uszkodzeń w transporcie w ciągu 3 dni od dostarczenia produktu; Lub

10.2.2 Przyjmujesz Produkty, które zostały wyraźnie i widocznie uszkodzone w transporcie, bez zwracania ich kierowcy. Gwarancja transportowa obejmująca uszkodzenie Produktu wygasa z chwilą podpisania odbioru towaru. Uważa się, że produkty oznaczone jako niesprawdzone zostały odebrane w dobrym stanie.
10.3 Jeśli jesteś konsumentem, gwarancja przewidziana w tym punkcie nie ma wpływu na Twoje ustawowe prawa.

11 GWARANCJE

11.1 Gwarantujemy, że Produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okresy określone w gwarancji producenta. Więcej informacji na temat gwarancji producenta i sposobu zgłaszania roszczeń można znaleźć na stronie z informacjami o gwarancji Tutaj.

11.2 Jeśli kupujesz nasze Produkty w ramach działalności handlowej lub biznesowej, gwarancje oferowane w naszej gwarancji producenta mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji, warunków lub innych warunków dorozumianych przez prawo, czy to na mocy ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju i zwyczaju lub w przeciwnym wypadku.

11.3 Jeśli kupujesz nasze Produkty jako konsument, gwarancje oferowane w niniejszym punkcie 11 oraz gwarancja producenta nie mają wpływu na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta.

12 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 Jeśli jesteś konsumentem:

12.1.1 Będziemy odpowiedzialni za wszelkie straty, które poniesiesz w wyniku naruszenia przez nas niniejszych Warunków, jeśli straty były racjonalnie przewidywalne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas w momencie zawierania Umowy na odpowiednie Produkty.

12.1.2 Z zastrzeżeniem warunków 13.3 i 13.4

12.1.2.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, których nie można było racjonalnie przewidzieć zarówno dla Ciebie, jak i dla nas w momencie zawierania Umowy.

12.1.2.2 Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie i Twoja odpowiedzialność wobec nas za naruszenie niniejszych Warunków nie przekroczy kwoty równej pięciokrotności ceny zapłaconej lub należnej przez Ciebie za zamówione Produkty.

12.2 Jeśli dokonujesz zakupu u nas w celach biznesowych, wówczas

12.2.1 Z zastrzeżeniem klauzuli, nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności, czy to z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), za naruszenie umowy, naruszenie obowiązku ustawowego lub z innego powodu za:

12.2.1.1 wszelkie straty pośrednie lub wtórne; albo za

12.2.1.2 wszelkie straty biznesowe (w tym utrata zysków, kontraktów, dochodów lub przychodów), przewidywane oszczędności, dane, wartość firmy lub zmarnowane wydatki, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie.

12.2.2 Z zastrzeżeniem punktu 13.3, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie w odniesieniu do wszelkich innych strat wynikających z Umowy lub w związku z nią, czy to wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innego powodu, w żadnym wypadku przewyższać cenę Produktów lub Usług, których dotyczy reklamacja.

12.2.3 Jeżeli w zamówieniu brakuje jakiegoś elementu lub występują inne nieprawidłowości, takie jak elementy wadliwe lub nieprawidłowe, należy nas o tym powiadomić jak najszybciej na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dostarczenia Produktu, aby umożliwić nam rozwiązać problem. Niepowiadomienie nas w tym terminie może skutkować niemożnością naprawienia tego problemu.

12.3 Niezależnie od tego, czy jesteś firmą, czy konsumentem, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron wobec drugiej z tytułu

12.3.1 śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem
12.3.2 oszustwo
12.3.3 naruszenie warunków określonych w art. 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r.;
12.3.4 produkty wadliwe zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.; albo za
12.3.5 wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można zgodnie z prawem wyłączyć ani ograniczyć.
12.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta.

13 WYDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

13.1 Możemy anulować Umowę, jeśli zdarzenie pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą utrudni dostarczenie Produktów zgodnie z Umową i nie naruszymy niniejszych Warunków, jeśli odstąpimy od umowy z powodu takiego zdarzenia. Gdy tylko dowiemy się o konieczności odstąpienia od Umowy, skontaktujemy się z Tobą e-mailem, podając przyczyny odstąpienia. Otrzymasz pełny zwrot zapłaconej przez Ciebie ceny.

14  OCHRONA DANYCH

14.1 Wszelkie informacje, które nam przekazujesz na podstawie Umowy, będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
14.2 W naszej Witrynie używamy również plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.


15 REGULAMIN PROGRAMU WIADOMOŚCI MARKETINGOWYCH SMS/MMS
15.1 Ponadto zgadzasz się z naszą Polityką prywatności wiadomości (https://www.bradleysmoker.co.uk/pages/privacy-policy).

16 OFERTY PROMOCYJNE

16.1 Od czasu do czasu możemy oferować oferty promocyjne dotyczące niektórych Produktów w naszej Witrynie. Te oferty promocyjne będą zależne od dostępności odpowiednich Produktów i nie stanowią wskazania dostępności

16.2 Wszystkie oferowane przez nas oferty promocyjne podlegają niniejszym Warunkom wraz ze wszelkimi obowiązującymi dodatkowymi warunkami, zasadami i instrukcjami. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a dodatkowymi warunkami, zasadami i instrukcjami zastosowanie mają niniejsze Warunki.

17 OGÓLNY

17.1 Możemy przenieść Umowę na dowolną osobę lub poprosić dowolną osobę o wypełnienie dowolnego jej aspektu, o ile nie ma to wpływu na wykonanie Umowy.

17.2 Podmiot niebędący wyraźnie stroną Umowy nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. do egzekwowania jakichkolwiek postanowień Umowy lub niniejszych Warunków.

17.3 Jeżeli którekolwiek z ponumerowanych warunków niniejszych Warunków okaże się nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałą część niniejszych Warunków.

17.4 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Twoja Umowa będzie podlegać wersji niniejszych Warunków obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

17.5 Niniejsze Warunki i Umowa podlegają prawu Anglii w języku angielskim i zgodnie z nim będą interpretowane, a wszelkie postępowania sądowe muszą toczyć się w sądach angielskich.

aktualizacja na dzień 27 lutego 2023 r

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODWOŁANIA MODELU
Formularz ten ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów, a nie do klientów biznesowych.
Wypełnij i odeślij ten formularz tylko wtedy, gdy zawarłeś z nami umowę poza naszą stroną internetową, telefonicznie, e-mailem lub innym środkiem komunikacji na odległość i chcesz odstąpić od umowy.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (z wyjątkiem przypadków, w których obowiązuje nasza gwarancja dobrej firmy).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do Grakka Ltd:

Ja/My [*] niniejszym zawiadamiam, że Ja/My [*] anuluję moją/naszą [*] umowę zakupu Państwa produktów, podając następujące szczegóły:

Imię i nazwisko klienta:
Adres klienta(-ów):
Data mojego zamówienia:
Krótki opis zamawianego produktu:
Numer referencyjny zamówienia (jeśli dotyczy):Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku przesłania niniejszego formularza w formie papierowej):

Data: