Aktualizacje oprogramowania dla Bradley Pro P10 (BS1019)

Po pierwszym otrzymaniu wędzarni Pro P10 sprawdź, czy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Będziesz zdecydowanie namawiany do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby upewnić się, że działa idealnie.

Sprawdź wersję oprogramowania, wykonując poniższe czynności:

 • Aby sprawdzić wersję oprogramowania, którą aktualnie posiadasz, upewnij się, że włącznik/wyłącznik wędzarni z tyłu urządzenia znajduje się w pozycji OFF.
 • Naciśnij i przytrzymaj pokrętło na panelu wędzarni przez 3 sekundy, ustawiając przełącznik ON/OFF w pozycji ON, a następnie zwolnij pokrętło zaraz po tym.
 • Wyświetlacz Smokera pokaże wersję oprogramowania sprzętowego w postaci litery „b” zakończonej 3 cyframi (na przykład „b0xx”)

Gdy wyświetlana jest wersja oprogramowania sprzętowego, wszystkie inne przyciski i funkcje są wyłączone. Aby więc wznowić normalną pracę, należy wyłączyć wędzarnię, odczekać 3 sekundy i następnie włączać ją regularnie.

 

 

Jeśli kwalifikujesz się do aktualizacji, postępuj zgodnie z procedurą AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA w instrukcji obsługi lub poniżej:

 1. Upewnij się, że wędzarnia jest WŁĄCZONA
 2. Włóż dysk flash USB zawierający pobrany plik .bin.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przepisu przez 3 sekundy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wędzarz odczyta zawartość pendrive'a. Podczas procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat EEEE.
 4. Po zakończeniu aktualizacji wędzarnia automatycznie uruchomi się ponownie.
 5. Po ponownym uruchomieniu wędzarni możesz wyjąć dysk flash.
 6. Włóż osłonę zabezpieczającą do gniazda USB.
 7. Aby sprawdzić wersję oprogramowania lub potwierdzić jego instalację, WYŁĄCZ wędzarnię.
 8. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło obrotowe, jednocześnie włączając główny wyłącznik zasilania z tyłu.
 9. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wersja oprogramowania. W tym okresie wszystkie operacje są wyłączone.
 10. Aby ponownie uruchomić wędzarnię, WYŁĄCZ ją na 3 sekundy, a następnie włącz ją ponownie

*Uwaga: Nie wyłączaj wędzarni podczas aktualizacji.

*Uwaga: Port USB urządzenia przeznaczony jest wyłącznie do przesyłania przepisów i aktualizacji oprogramowania wędzarni.

NIE PODŁĄCZAJ DO ŻADNYCH KOMPUTERÓW ANI NIE ZASILAJ ŻADNYCH URZĄDZEŃ! Może to spowodować przeciążenie lub nieprawidłowe działanie produktu.